Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK)

Berikut adalah Fail SPSK untuk rujukan guru-guru.

contoh penggunaan :

  • panduan pengurusan Panitia rujuk PK1 PANITIA,
  • membuat kertas kerja, laporan program dan lain-lain pengurusan program rujuk PK21 PROGRAM,
  • contoh format minit mesyuarat, surat panggilan mesyuarat dan lain-lain berkaitan mesyuarat rujuk PK7 MESYUARAT.

Sebarang pertanyaan boleh dirujuk kepada Setiausaha SPSK sekolah masing-masing.